ورود

موافقت تمام واحد های ساختمان با ایجاد اتاق سرایداری

موافقت تمام واحد های ساختمان با ایجاد اتاق سرایداری

موافقت تمام واحد های ساختمان با ایجاد اتاق سرایداری


موافقت تمام واحد های ساختمان با ایجاد اتاق سرایداری:

 

ممکن است برای شما نیز این پرسش ایجاد شود که در صورتی که یکی از واحدهای ساختمانی مایل به ایجاد اتاق سرایداری نباشد، آیا سایر واحدها میتوانند ایشان را الزام به قبول نمایند و اتاق سرایداری جزو مشاعات ساختمان محسوب می شود ؟ آیا هزینهی ساخت آن از محل شارژ آپارتمانها پرداخت می شود یا خیر؟

 

در پاسخ به این سوال باید گفت که طبق ماده 6 قانون تملک آپارتمانها، تصمیمات مربوط به قسمتهای مشترک به اکثریت آراء مالکینی است که بیش از نصف مساحت تمام قسمتهای اختصاصی را مالک باشند. اتاق سرایداری جزو مشاعات ساختمان محسوب می شود و هزینه ساخت آن به نسبت مساوی میان مالکان تقسیم میگردد (ط ماده 23 آئین نامه اجرایی قانون تملک آپارتمانها) و در صورت امتناع از پرداخت هزینه وفق ماده 10 مکرر ابتدا اظهارنامه توسط مدیر یا مدیران فرستاده میشود و ظرف مدت 10 روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه چنانکه هنوز هم مالک اقدام به تسویه حساب ننموده باشد مدیران از اداره ثبت محل وقوع آپارتمان درخواست صدور اجرائیه می نمایند و اموال مالک توقیف شده و از محل فروش آن مبلغ بدهی ایشان وصول میگردد.

 

Telegram: @burjyar

Instagram: @burjyar

web: burjyar.com

پست های مرتبط

نظرات

نظری ثبت نشده است


افزودن نظر