ورود

اقلام مشمول بیمه و مالیات در حسابداری حقوق و دستمزد کارکنان برج ها و مجتمع ها

اقلام مشمول بیمه و مالیات در حسابداری حقوق و دستمزد کارکنان برج ها و مجتمع ها

اقلام مشمول بیمه و مالیات در حسابداری حقوق و دستمزد کارکنان برج ها و مجتمع ها


اقلام مشمول بیمه و مالیات در حسابداری حقوق و دستمزد کارکنان برج ها و مجتمع ها:

 

در فایل زیر جدولی ارائه شده است که کلیه اقلام مشمول بیمه و مالیات حقوق کارکنان برج ها و مجتمع ها را مشخص کرده است.

 

اقلام مشمول بیمه و مالیات

 

Telegram: @burjyar

Instagram: @burjyar

web: burjyar.com

پست های مرتبط

نظرات

نظری ثبت نشده است


افزودن نظر